Коришћењем било ког дела abrasevicbeograd.rs интернет сајта и свих његових делова (у наставку само abrasevicbeograd.rs), аутоматски прихватате сва актуелна правила коришћења.

Ни један део abrasevicbeograd.rs интернет сајта не сме се користити у незаконите сврхе, ни за промовисање истих.

Сви посетиоци имају право да бесплатно користе садржаје abrasevicbeograd.rs интернет сајта, уколико не крше правила коришћења.

abrasevicbeograd.rs сајт састоји се од властитих садржаја, бесплатних садржаја, садржаја креираних од стране посетилаца и линкова на спољне странице.

abrasevicbeograd.rs садржаје објављује у доброј намери. Све садржаје abrasevicbeograd.rs интернет сајта користите на властиту одговорност и abrasevicbeograd.rs се не може сматрати одговорним за било какву штету насталу коришћењем.

Приступ abrasevicbeograd.rs сајту и свим његовим садржајима дозвољен је особама било ког узраста.

abrasevicbeograd.rs полаже ауторска права на све властите садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код). Неовлашћено коришћење било ког дела интернет сајта сматра се кршењем ауторских права abrasevicbeograd.rs интернет сајта и подложно је тужби.

Уколико сматрате да је abrasevicbeograd.rs повредио Ваша ауторска права, случај ће бити одмах размотрен, а спорни садржаји биће уклоњени одмах по евентуалном установљавању истинитости садржаја жалбе.

abrasevicbeograd.rs садржи линкове на веб странице изван властитог интернет сајта. abrasevicbeograd.rs линкове објављује у доброј намери и не може се сматрати одговорним за садржаје изван интернет сајта.

abrasevicbeograd.rs задржава право да без најаве повремено промени или модификује правила. О важним променама и допунама abrasevicbeograd.rs може обавестити кориснике путем е-поште или објављивањем на интернет сајту.
Куд "Абрашевић" Београд // услови коришћења
  • Конкурс за пријем нових чланова. Просторије Абрашевића од 19:00 до 21:15
  • Конкурс за пријем нових чланова. Просторије Абрашевића од 19:00 до 21:15
  • Конкурс за пријем нових чланова. Просторије Абрашевића од 19:00 до 21:15
109-а сезона // најаве