КУД "Абрашевић" Београд
Адреса: Ресавска 76, 11000 Београд
Жиро рачун:
Назив банке:
Матични број: 07050453
ПИБ: 100268184
Тел / Факс:
Е-пошта: office@abrasevicbeograd.rs
Мапа
Контакт // адресе
Куд "Абрашевић" Београд // контакт формулар
  • Конкурс за пријем нових чланова. Просторије Абрашевића од 19:00 до 21:15
  • Конкурс за пријем нових чланова. Просторије Абрашевића од 19:00 до 21:15
  • Конкурс за пријем нових чланова. Просторије Абрашевића од 19:00 до 21:15
109-а сезона // најаве